Visualització de contingut web

Compromís 127 - Inversions i infraestructures justes, equilibrades al pes poblacional, dels Pressupostos Generals de l'Estat

Inversions justes i infraestructures: donar compliment en els projectes dels Pressupostos Generals de l'Estat a la clàusula d'inversions territorialitzades introduïda a l'Estatut d'Autonomia, que fixa com a mínim d'inversions el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. Posada en marxa de la comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local per participar en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana on es durà una agenda valenciana d'inversions consensuada per les forces del Consell.
 
Així mateix reclamarem:
 
 • Implementar gratuïtat total de l'AP-7 i l'adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 • La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als punts negres o trams amb major sinistralitat.
 • Un avanç decidit en l'adequació del Corredor Mediterrani.
 • Aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost General de l'Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de l'Estat.
 • Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica, acompanyat d'un pla d'inversions de l'Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material, així com del finançament necessari per a la seua gestió.
 • Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes.
 • Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació dels municipis en els tributs de l'Estat.
 • Actualització dels estudis i aplicació efectiva d'un Pla de Manteniment integral del litoral valencià.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Convenis amb l’Estat per a mobilitat i infraestructures

 • Departament impulsor: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Estat:

  Assolida

 • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

 

Actuació 1

Conveni Estat – Generalitat per a execució d'infraestructures

En desembre de 2022 el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat han signat un conveni per a execució d'infraestructures. L'Estat aporta fins a 200 M€ per a actuacions de la Generalitat que s'hagen iniciat des de l'1 de gener de 2022. La vigència del conveni és fins al 31 de desembre de 2025, tot i que podrà prorrogar-se.

Les actuacions comprenen carreteres, reforços de ferm, seguretat viària, carrils per a ciclistes i vianants, i obres ferroviàries: 34 actuacions a Alacant (117,2 M€), 11 a Castelló (14,8 M€) i 27 a València (68,0 M€).

Assolida

Actuació 2

Conveni Estat – Generalitat per a solucions de mobilitat sostenible

En desembre de 2022 el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat han signat un conveni per a la implantació de solucions de mobilitat sostenible. L'Estat aporta fins a 100 M€ per a actuacions de la Generalitat que s'hagen iniciat des de l'1 de gener de 2022. La vigència del conveni és fins al 31 de desembre de 2025, tot i que podrà prorrogar-se.

Les actuacions comprenen: 40 M€ per a adquisició de tramvies; 60 M€ per a transport a demanda i política tarifària en les àrees metropolitanes de València i Alacant, i per a joves.

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible / Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible / Autoritat de Transport Metropolità de València / Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana