Visualització de contingut web

Compromís 105 - Col·laboració amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme

Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme, i regularem i delimitarem els recursos turístics a través de l'ordenació urbanística; i donarem suport tècnic, especialment als municipis xicotets, per a elaborar el Pla d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT), augmentarem la inspecció i la lluita contra l'intrusisme i els apartaments turístics irregulars.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Control de l'oferta d'habitatge turístic

  • Departament impulsor: 01 Presidència de la Generalitat
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Nova eina de control de l'oferta d'habitatge turístic en internet

Contractació dels treballs per a la detecció d'habitatges turístics comercialitzats en internet i encreuament de dades amb el registre de turisme.

Es dota a la inspecció turística de noves eines i informació rellevant en el anàlisis de dades de les plataformes per a les accions de Disciplina Turística.

El Tribunal Suprem confirma la sanció de Turisme a la plataforma Airbnb per no sol·licitar ni mostrar el número de registre dels habitatges que comercialitza.

Assolida

Actuació 2

Sensibilització, conscienciació i lluita contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic

Línia ajudes per a la "sensibilització, conscienciació i lluita contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic de la Comunitat Valenciana. Més de 300.000 € per a actuacions de diverses entitats.

Les ajudes de l'exercici 2022 es van adjudicar per Resolució de 7 de juliol de 2022, del president de Turisme Comunitat Valenciana, de concessió d'ajudes 2022 dirigides a la lluita contra l'intrusisme en l'oferta d'allotjament turístic de la Comunitat Valenciana.

Es van adjudicar ajudes a les 4 entitats associatives sol·licitants (ASHOTUR, APTUR, VIATUR i FED Campings) per un import 207.218,93 €.

Resolució ajudes intrusisme 2022 (DOGV 15/07/2022)

Assolida

Òrgan responsable

Turisme Comunitat Valenciana