Visualització de contingut web

Compromís 96 - Intensificació de la reindustrialització de la nostra economia

Intensificar la reindustrialització de la nostra economia, perquè represente un element tractor d'innovació, serveis avançats i ocupació d'alta qualitat. Desplegarem: el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana, amb una governança participativa, transversalitat i avaluació d'accions; el Pla de modernització de les àrees industrials; les infraestructures logístiques estratègiques; més recursos destinats a innovació, i connexió amb startups; i la transició ecològica del model industrial.