Visualització de contingut web

Compromís 94 - Desplegament de la Llei de Pesca Marítima i aqüicultura

Desenvoluparem la Llei de Pesca Marítima i aqüicultura per a promocionar la diversificació de l'activitat pesquera, la parada biològica i el foment de la gastronomia i el turisme d'aquest sector primari.