Visualització de contingut web

Compromís 71 - Impuls de la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu

Impulsarem la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu. Hem d'arribar amb urgència a un ampli acord de modernització del sistema, adaptar-lo a les necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada  i flexible en el marc d'una estratègia d'educació i formació al llarg de la vida. Avançarem cap a una integració efectiva de l'FP del sistema educatiu i la formació per a l'ocupació.