Visualització de contingut web

Compromís 55 - Nou pla de finançament per a les universitats i consolidació de les plantilles i carrera professional

Acordarem amb les universitats un nou pla de finançament amb objectius i indicadors clars i col·laborarem amb elles en l'estabilització i consolidació de les plantilles de professorat universitari, millorant la carrera professional del Personal Docent i Investigador, i adoptant les mesures necessàries per al seu rejoveniment progressiu.