Visualització de contingut web

Compromís 54 - Aprofundir en el programa d’oferta educativa rural. Garantir-ne el servei de transport i recursos necessaris

Aprofundirem en el programa d'oferta rural. Potenciarem equips docents que donen continuïtat als projectes educatius en coherència amb el medi, de manera que l'escola rural siga també un nucli d'irradiació de cultura i un espai de socialització del municipi. Garantirem el servei de transport escolar en les zones rurals. Facilitarem l'agrupació de centres rurals i els dotarem dels recursos necessaris que els en faciliten l'organització d'acord amb la seua singularitat.