Visualització de contingut web

Compromís 26 - Continuació de la millora en la gestió de la dependència

Continuarem reduint els terminis de valoració i resolució d'expedients de prestacions per a persones en situació de dependència. En aquest sentit, es continuaran ampliant i consolidant els equips base multidisciplinars contemplats en la Llei de Serveis Socials inclusius a través de la implementació del contracte-programa plurianual amb les entitats locals.