Visualització de contingut web

Compromís 16 - Reserva d'almenys un 10% de parc públic d’habitatge a dones víctimes de violència

Reservarem en l'oferta de parc públic d'habitatge, almenys, un 10% per a garantir recursos residencials destinats a dones víctimes de violència masclista i persones que tinguen al seu càrrec. Se subscriuran convenis específics a aquest efecte.