Visualització de contingut web

Compromís 115 - Millora del seguiment dels contractes públics. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social

Contractació i compra pública: Millora del seguiment dels contractes públics per a garantir el seu compliment i control, sancionant en cas d'incompliment. Aplicació de la Llei de foment de la responsabilitat social en la contractació per a garantir una contractació responsable, sostenible i justa. Introducció de clàusules socials, mediambientals i innovadores en la contractació pública, i les reserves de mercat. Introduir la compra responsable i innovadora en l'administració pública per a fomentar l'adquisició de servei i productes que aporten un valor afegit pel seu desenvolupament, així com primar la proximitat per impulsar empreses, investigacions i productes autòctons. Enfortirem les clàusules socials, mediambientals i ètiques en el contracte de serveis financers de la Generalitat.