Visualització de contingut web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Col·laboració i suport a les entitats locals

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Conveni marc de col·laboració amb les tres diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP)

Este conveni es signa per a establir un marc permanent i estable de col·laboració entre la Conselleria, les 3 diputacions i la FVMP, en matèria de participació, transparència i bon govern.

L'objectiu és garantir el compliment de les obligacions legals de transparència en tots els governs locals de la Comunitat Valenciana, especialment en els que tenen menys població o recursos, de la manera més eficaç i eficient possible i promoure la millora continua i les bones pràctiques de transparència, bon govern i integritat pública.

En el marc d'aquest conveni, s'han creat un grup de treball de formació que ha desenvolupat activitats formatives en matèria d'integritat, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/24/pdf/2021_1330.pdf

Assolida

Actuació 2

Concessió de subvencions destinades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana

Ajudes per a la realització de projectes i actuacions destinades al foment de la transparència i el bon govern en les entitats locals.

Total subvencions concedides:

2019: 334.460,19 €.

2020: 398.438,46 €.

Des de 2021 es gestionen a través de les tres diputacions provincials.

Import transferit a les diputacions en 2021: 408.531,88 €.

Import transferit a les diputacions en 2022: 517.914,58 €.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern