Visualització de contingut web

Compromís 15 - Garantir el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles

Garantirem el tractament psicològic gratuït a les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles, a través dels recursos territorials especialitzats.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Centres residencials per a dones soles o amb fills o filles a càrrec

  • Departament impulsor: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Concert social per a places residencials de dones soles o amb fills o filles a càrrec

El 25 de gener de 2019 es va publicar la convocatòria d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a dones víctimes de violència o en risc d'exclusió social, que introdueix millores:

Es diversifica la tipologia de recursos d'acolliment per a diverses problemàtiques, que especialitzen l'atenció en funció de les necessitats de les víctimes i els seus fills i filles: habitatges tutelats per a víctimes de tràfic, habitatges tutelats per a víctimes amb especial vulnerabilitat per problemàtiques de salut mental o addiccions.

Milloren els equips professionals dels centres a concertar amb la introducció en els Centres d'Acollida i Centres d'Emergències d'una figura especialitzada en psicologia infantil, s'augmenta la ràtio d'educadores socials en funció de les places que es concerten i s'introdueix la figura tècnica en Integració Social.

En 2020, a través de concertació de places la Generalitat, es disposa d'un total de 176 places en centres especialitzats en l'atenció a dones, en 16 centres.

Per Resolucions d'1 d'abril de 2022 i de 22 de juliol de 2022, es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa en el sector d'atenció a dones víctimes de violència de gènere per a l'any 2022, concertant-se un total de 222 places en centres especialitzats en l'atenció a dones.

Resolució abril 2022

Resolució juliol 2022

Assolida

Actuació 2

Places residencials en centres propis

Els centres residencials propis per a dones víctimes de violència de gènere, han passat de comptar amb 98 places des de 2015 a 2017, a comptar en el 2018 amb 132 places d'acolliment. Continuant en l'increment en places residencials es produeix l'obertura en 2018 d'un nou Centre d'Emergències a València amb 13 places d'acolliment i es va realitzar una conversió del Centre d'Acolliment de Campanar, que fins llavors era mixt (per a víctimes de violència i també per a dones en risc d'exclusió social), en Centre de Recuperació Integral amb 30 places d'acolliment.

A l'abril de 2021 es van posar en funcionament dos noves vivendes tutelades en les localitats de Dénia amb 7 places (VT La Marina) i València amb 8 places (VT 8 de Març).

L'any 2022 es posen en funcionament tant un centre d'emergències a Gandia com un habitatge tutelat a la ciutat de València, tots dos amb 10 places.

En l'actualitat el nombre de places residencials en centres propis és de 159.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones