Visualització de contingut web

Compromís 64 - Millorem la normativa per facilitar la contractació i gestió de subvencions en el sector artístic i cultural

Millorem la normativa per facilitar la contractació i gestió de subvencions en l'àmbit del sector artístic i cultural.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Canvis en la normativa en matèria de contractació i subvencions

  • Departament impulsor: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Millores realitzades en matèria de contractació i subvencions

Des de la Conselleria vam transformar la política de contractació i subvencions en el sector artístic durant els anys 2020 amb el Decret Llei 2/2020, i en 2021, adaptant-la i dotant-la de major flexibilitat especialment després de la pandèmia.

Gràcies a aquest canvi en la normativa, possibilitem que la contractació de personal siga més estable i puga mirar més enllà d'un projecte concret, reduint la temporalitat laboral.

En matèria de subvencions

S'han introduït criteris de flexibilització en la justificació de subvencions que faciliten la tasca administrativa i burocràtica de les entitats subvencionades, a més d'atorgar una major seguretat per a la realització de les seues activitats.

https://dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport i Institut Valencià de Cultura (IVC)