Visualització de contingut web

Compromís 50 - Continuar incrementant l’oferta gratuïta de places d’educació infantil de 0 a 3 anys

Continuarem incrementant l'oferta gratuïta de places d'educació infantil de 0 a 3 anys. En finalitzar la legislatura tots els xiquets i xiquetes de 2 anys disposaran d'una plaça gratuïta.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Augment de les ajudes a l’escolarització 0-2 anys

  • Departament impulsor: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Augment de les ajudes 0-2 anys

Les ajudes al Bo Infantil, per a aquest tram d'edat en primer cicle d'educació infantil, s'han incrementat considerablement. Actualment poden ser beneficiaries les escoletes amb places amb un cost inferior a 460€ per al tram 0-1 any i 350€ per al tram 1-2 anys.

En 2015 l'ajuda era de 60 euros i en aquest curs les famílies perceben entre 70 i 200€.

Per al curs 2023-2024 les famílies percebran entre 100€ i 240€.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Centres Docents