Visualització de contingut web

Compromís 14 - Servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de violència masclista en el torn d’ofici

Garantirem que el torn d'ofici oferisca un servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de violència masclista. Per a això, oferirem una formació adequada mitjançant la superació del Màster de Violència de Gènere que facilitarà la Generalitat o altres màsters homologables, mitjançant convenis amb els Col•legis d'Advocats/des, les Universitats Públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Assistència jurídica gratuïta a víctimes de violència de gènere

  • Departament impulsor: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Millora de l'Assistència jurídica gratuïta a víctimes de violència de gènere

Tots els col·legis professionals han creat un torn d'ofici de violència de gènere, tal com es preveu al Reglament d'assistència jurídica gratuïta, aprovat pel Decret 175/2021.

Així mateix compten amb un torn de guàrdia permanent per a les víctimes de violència de gènere.

El pressupost executat l'any 2021 per a la violència de gènere, tant de la línia de justícia gratuïta per a professionals de l'advocacia, com de la procura és de 5.657.172 euros. (d'un total de 47.143.100 euros per a advocacia i procura). Engloba el torn d'ofici especialitzat, el torn de guàrdia i el torn de l'oficina de denúncies de violència de gènere.

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/08/pdf/2021_11245.pdf

Torn específic i especialitzat de justícia gratuïta per a víctimes ateses en les Oficines de Denúncies de violència de gènere

Torn específic per a l'Oficina de Denúncies  de violència de gènere conformat per especialistes en violència de gènere i específic per a aquesta oficina de denúncies.

El torn específic va arrancar amb l'Oficina de Denúncies de València el 15/04/2019, el 15/06/2022 en la de Castelló i en Alacant el passat 23/11/2022. L'Oficina de Denúncies de violència de gènere de Elx, entrarà en funcionament en 2023.

Els lletrats i lletrades d'aquest torn específic disposen de 30 minuts de resposta des que es sol·licita el servei fins que es dona l'assistència.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia