Visualització de contingut web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Aprovació i difusió de la Llei de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana. Llei de segona generació que aprofundeix en matèria de transparència i rendició de comptes

  • Departament impulsor: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor: Les obligacions de publicitat activa, als 12 mesos des de la publicació. El model de Consell de Transparència i el procediment de mediació, quan finalitze el mandat dels membres actuals i es nomenen els nous. La resta, als 20 dies des de la publicació.

https://dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2022/3407&L=0

Assolida

Actuació 2

Actuacions de difusió de la nova normativa: cursos de formació i activitats de sensibilització

S'han programat diferents activitats de sensibilització i sessions formatives  de la nova normativa valenciana en matèria de transparència:

Activitats de difussió: En menys d'un any s'han realitzat vint activitats de difussió.

Activitats formatives: vuit sessions i un curs autoformatiu.

En tràmit

Actuació 3

Recolzament al sector públic instrumental de la Generalitat en el compliment de les seues obligacions de transparència

S'ha elaborat i distribuit una guia de transparència dirigida al sector públic de la Generalitat que pretén servir de suport perquè puguen complir amb les seues obligacions en matèria de transparència d'una forma més homogènia i coordinada.

A més, el 16 de desembre s'ha fet una jornada per a explicar al sector públic instrumental les obligacions en matèria de transparència i com dur-les a terme.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern