Visualització de contingut web

Compromís 101 - Aprovació del Pla d’Acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA)

Aprovació del Pla d'Acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial, assegurant la seua adequació als objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible, a partir del text tramitat i pendent d'aprovació pel Consell.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Aprovació del PATSECOVA

  • Departament impulsor: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Aprovació del PATSECOVA

Es tracta del primer pla en la Comunitat Valenciana de caràcter territorial i amb criteris mediambientals que serveix per a ordenar un sector econòmic privat.

 

L'objectiu és definir criteris, directrius i orientacions territorials perquè l'ordenació comercial es desenvolupe de manera coherent amb la planificació territorial, assegurant els objectius de qualitat de vida i desenvolupament sostenible contemplats en la legislació valenciana d'ordenació del territori i protecció del paisatge.

Decret 215/2020, de 29 de desembre, del Consell

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Comerç, Artesania i Consum