Visualització de contingut web

Compromís 40 - Millora de l'atenció primària, posant-la en el centre del sistema sanitari

Millorarem l'atenció primària posant-la en el centre del sistema sanitari, elaborarem un Pla d'Infraestructures i ampliarem les plantilles per a disminuir la pressió assistencial i garantir un temps adequat d'atenció als i les pacients.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Ampliació de plantilla Atenció Primària

  • Departament impulsor: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Creació de llocs de plantilla en tots els departaments de salut

Entre 2019 i 2022 han sigut creades 2.467 noves places, de les que un total de 1.662 places corresponen a les creades en 2022 dins del Marc Estratègic d'Atenció Primària i Comunitària 22/23.

Assolida

Actuació 2

Ampliació de les places de formació per a personal sanitari en els diferents centres de salut

Fins a 2022 s'han acreditat 213 places més per a la formació especialitzada de personal facultatiu i infermer en l'àmbit de l'atenció primària. Un 38 % més de places que en 2019.

https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/public/fse/legislacion/legislacion.xhtml

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Recursos Humans