Visualització de contingut web

Compromís 72 - Millorar l’ocupabilitat, ajustant les titulacions d’acord al territori i als seus sectors productius. Increment oferta FP

Millorarem l'ocupabilitat, ajustant les titulacions impartides d'acord al territori i als seus sectors productius. Incrementarem l'oferta d'FP, especialment en els sectors emergents de l'economia i amb major grau d'inserció laboral. Aquesta oferta es concretarà a través dels consells comarcals d'FP que constituirem amb la participació dels empresaris, sindicats, els centres de formació i les administracions locals.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Ajustar les titulacions d’acord al territori i als seus sectors productius

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Ajustar les titulacions d'acord al territori i als seus sectors productius

Revisió dels processos d'implantació de noves titulacions, tant en universitats públiques com privades, estudi de les necessitats i la sostenibilitat econòmica i social per a implementar noves titulacions, nous graus, o graus internacionals com a pas necessari per a l'elaboració d'un mapa de titulacions.

 

Per tal d'assolir aquesta iniciativa s'ha consensuat la revisió integral dels cinc nivells d'experimentalitat existents per part del grup de treball constituït a aquest efecte en el qual hi participen les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

 

S'ha consensuat amb totes les universitats del Sistema Universitari Valencià un Protocol per a la tramitació dels Informes de viabilitat i necessitat i les sol·licituds d'autorització de nous títols conforme a la nova normativa i en particular el nou RD822/2021.

 

També s'ha implementat el Mapa interactiu de títols, que s'allotjara en la web de la Conselleria, incloent en aquesta nova etapa els màsters oficials i els títols impartits en els centres del ISEACV.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Universitats