Visualització de contingut web

Compromís 83 - Dotar d'estabilitat els Instituts tecnològics per impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES

Dotar els Instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana d'un marc d'estabilitat que permeta impulsar la seua funció de promoció de la innovació en les PIMES.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Ajudes als instituts tecnològics per a projectes d’innovació en col·laboració amb empreses en el marc de l’especialització intel·ligent

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

Línia d'ajudes als instituts tecnològics per a projectes d'innovació en especialització intel·ligent

 

Desenvolupament de projectes d'I+D dels instituts tecnològics per al desenvolupament de solucions tecnològiques per a la seua aplicació en empreses dins de les prioritats de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3-CV.

Pressupost: 6.600.000€ (2021–2022). En 2023 la línia disposa de 2.970.000€.

Projectes dels II.TT.

Assolida

Actuació 2

Anàlisis, recolzament i foment de la innovació en la Comunitat Valenciana

 

Línia d'ajuda a la Xarxa d'Instituts Tecnològics–REDIT per a desenvolupar actuacions i projectes d'anàlisis, recolzament i foment de la innovació i del paper dels instituts tecnològics en el territori de la Comunitat Valenciana.

Pressupost: 840.000€ (2021–2022)

Pressupost 2023: 420.000€

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Innovació