Visualització de contingut web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Visualització de contingut web

Iniciativa: Adhesió a l'associació "SOM DIGITAL"

  • Departament impulsor: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • Estat:

    Assolida

  • Actuacions desenvolupades per a portar-la a terme:

Actuació 1

ASSOCIACIÓ "SOM DIGITAL"

L'adhesió a l'associació facilitarà les sinergies obtingudes per ella durant la seua llarga trajectòria i permetrà a la Generalitat poder participar del coneixement compartit entre tots els membres d'aquesta, tant a nivell nacional com europeu, en el camp de l'aprenentatge de les competències digitals, essencials hui dia per a la inclusió digital i social, la qual cosa afavorirà l'alfabetització digital de la població valenciana, reduint així la bretxa digital.

 

https://somos-digital.org/redes/

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital