Resum dels resultats de l'Acció de Govern

Grau de compliment del total d'iniciatives

Grau de compliment de les iniciatives associades a cada EIX

Percentatge d'iniciatives dedicades a cada EIX, respecte del total

Taula recompte d'iniciatives