Affichage de contenus web

Compromís 36 - Desplegament de l’Estratègia Valenciana de Joventut, garantint el dret a la participació i incidència política

Desplegarem l'Estratègia Valenciana de Joventut, en el marc del nou consell rector de l'IVAJ, garantint el dret a la participació i incidència política així com la transversalitat de les polítiques integrals de joventut.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Xarxa Jove

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Pla de municipalització de la Xarxa Jove

Xarxa Jove és un programa que compta amb la presència en els municipis de persones encarregades de treballar conjuntament amb les mancomunitats, les entitats locals i l'IVAJ, per al desenvolupament de polítiques de joventut i de programes i campanyes dirigides a joves. Així mateix s'està creant la Intranet de la Xarxa.

Entre 2018 i 2023 s'ha consolidat la extensió de les contractacions de professionals a tot el territori.

En 2018: 24 mancomunitats beneficiaries i 19 persones contractades.

En 2019: 33 mancomunitats beneficiaries i 46 ajuntaments i 54 persones contractades.

En 2020: 36 mancomunitats beneficiaries i 158 ajuntaments i 80 persones contractades.

En 2021: 34 mancomunitats beneficiaries i 155 ajuntaments i 196 persones contractades.

En 2022: 34 mancomunitats beneficiaries i 132 ajuntaments i 271 persones contractades.

https://xarxajove.info/

https://xarxajove.info/evj/mes-documents/pla-concertat-de-joventut-2019-2023/

Assolida

Actuació 2

Pla de Formació per a professionals de joventut

Aquest pla de formació dirigit al personal tècnic de la Xarxa Jove i als equips de formació de les escoles d'animació juvenil, té una doble finalitat, d'una banda, a través de les diferents accions formatives programades en els itineraris formatius es pretén treballar les competències professionals necessàries per a un exercici àgil, eficaç i flexible de la pràctica professional,  afavorint l'adaptació permanent a les necessitats de l'adolescència i joventut i a les noves exigències socials i professionals en l'àmbit de la joventut.

D'altra banda, es pretén incentivar a les persones que s'incorporen per primera vegada a la prestació de serveis en matèria de joventut, a rebre una formació inicial dins de l'àmbit de l'educació no formal, l'oci educatiu, per a portar avant les polítiques integrals de joventut, a nivell municipal.

El pla de formació està estructurat en dos nivells de formació i huit itineraris.

https://ivaj.gva.es/va/temajove/formacio

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut