Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Unitats d’igualtat de les conselleries

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Unitats d'igualtat en les conselleries

El 28 d'agost de 2015 el Consell va aprovar l'acord per a la implantació de les unitats d'igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'Administració de la Generalitat. En data 20 d'octubre de 2015 es van constituir les unitats d'igualtat, per a complir l'objectiu fixat en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Dones i Homes, de "regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes en la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en la Comunitat Valenciana".

Unitat igualtat

Assolida

Actuació 2

Proposta d'Instruccions per a impulsar la perspectiva de gènere a tots els serveis, seccions i personal

S'està treballant en un esborrany d'instrucció de les sotssecretaries a tots els serveis, seccions i personal, sobre els criteris d'actuació per a impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i la gestió de l'Administració de la Generalitat.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones/Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat