Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Unitat Responsable d'Accessibilitat (URA)

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Servei consultoria i assistència tècnica a la URA (unitat d'accessibilitat digital) en matèria d'accessibilitat digital

S'han realitzat dos cursos d'iniciació sobre Accessibilitat Digital (uno telepresencial i altre on- line) dirigits a universitats, centres de cicles formatius i associacions (ciutadania en general).

  • Telepresencial: Participació del 13,8% professorat, 16,5% persones amb discapacitat, 55,5% estudiantat, 11,1% personal d'organismes i entitats públiques.
  • Online: Participació del 18,75% professorat, 6,25% associacions , 20,83% estudiantat, 50% profesionals d'altra naturalesa.

Està previst realitzar altres dos cursos de nivell intermedi.

S'han realitzat un curs de documentació accessible digitalment i un matinal de Sensibilització en Accesibilitat Digital amb la participació de 200 persones, tots dos dirigits a personal funcionari de la Generalitat.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital