Affichage de contenus web

Compromís 99 - Posicionament de la Comunitat Valenciana com un ecosistema emprenedor amigable

La Comunitat Valenciana ha de posicionar-se com un ecosistema amigable, on el naixement, creixement i consolidació de nous projectes innovadors, econòmics i socials, troben les millors condicions per al seu desenvolupament. D'acord amb el Pla Estratègic de l'Emprenedoria es canalitzaren i coordinaren les mesures de suport a l'ecosistema emprenedor. L'avaluació periòdica de l'impacte, la seua revisió i actualització ha de garantir la igualtat d'oportunitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Suport a les persones treballadores autònomes

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Foment de l'emprenedoria entre les persones desocupades

Suport econòmic per a la creació d'una activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a treballador o treballadora per compte propi en projectes innovadors.

Dotació pressupostària 2020-2023: 7,8 milions €

Assolida

Actuació 2

Programa de foment del treball autònom

Té com a finalitat mantindré la situació d'alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) a les persones treballadores de l'àmbit rural (municipis de menys de 5.000 habitants)

Dotació pressupostària 2020-2023: 9,1 milions €

Assolida

Actuació 3

Ajudes anti-Covid a les persones treballadores autònomes

Regulades en el Decret 44/2020, estableixen ajudes de 1.500 euros per als casos de cessament d'activitat i de 750 euros per a activitats que no hagen tancat però que acrediten pèrdua d'ingressos respecte a mesos anteriors.

Durant 2020 van ser concedides 42.404 subvencions, amb un muntant total de 57.306.500 €.

Assolida

Actuació 4

Ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria i relacionades (Pla RESISTIR)

Regulades per Decret 17/2021 del Consell, les ajudes consisteixen en una quantitat fixa de 600€ per cadascun dels treballadors/autònoms fins a un màxim de 12.000 euros, per a compensar la pèrdua d'activitat produïda pels tancaments derivats de la crisi sanitaria de la Covid-19.

Durant 2021 foren concedides un total de 50.600.100 €, beneficiant a més de 84.000 persones treballadores.

Assolida

Actuació 5

Ajudes directes per a les persones treballadores autònomes per cessament d'activitat durant els mesos de gener i febrer de 2021 (Pla RESISTIR)

Regulades per Decret 22/2021 del Consell, les ajudes consisteixen en fins a 300 euros addicionals (150€/mes) a l'ajuda extraordinària de l'Estat i estan destinades a les qui compleixen la condició de ser beneficiàries de la prestació de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària associada a la COVID-19 i que hagen patit el cessament d'activitat al gener o febrer de 2021, o en tots dos mesos.

Amb 8,7 milions € de despesa, el programa ha permès beneficiar a 32.240 persones treballadores per compte propi.

D'aquesta manera, es va complementar la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social, i es contribueix a reduir els efectes negatius sobre aquest col·lectiu provocats per l'impacte de les mesures excepcionals que van restringir la mobilitat i l'activitat econòmica, adoptades davant l'agreujament de la situació de la pandèmia.

Assolida

Actuació 6

Ajudes a l'artesania i els sectors vinculats a les festes tradicionals (Pla RESISTIR)

Ajudes directes destinades als i les professionals de l'artesania i als sectors vinculats a les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana que es van veure perjudicades per la cancel·lació de les festes tant en 2020 com 2021.

Regulades al DECRET LLEI 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, les ajudes han comptat amb una dotació de 3.920.000 €.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA/ Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral/Direcció General de Comerç, Artesania i Consum