Affichage de contenus web

Compromís 100 - Aposta per un model equilibrat que done suport al comerç de proximitat

Continuarem apostant per un model de comerç equilibrat que done suport al comerç de proximitat. El Pla d'Impuls a la Transformació Digital del Xicotet Comerç i l'Artesania desenvoluparà mesures de suport que garantisquen el foment de la innovació, l'accés i l'adopció de tecnologies digitals de gestió, comunicació i venda en tot el territori, la promoció de la seua qualitat i la seua agrupació en associacions.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Suport al comerç de proximitat

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Projecte de Llei de Comerç Sostenible

Aquesta llei té com a objectiu ordenar i fomentar l'activitat comercial sostenible en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

El projecte de Llei de Comerç Sostenible, aprovat pel Consell el 13/01/2023, s'ha remés a Les Corts per la seua tramitació parlamentària.

cortsvalencianes

En tràmit

Actuació 2

Elaboració del Pla Estratègic del Comerç Minorista i l'Artesania 2021-2025

El Pla Estratègic del Comerç Minorista i l'Artesania 2021-2025 es va presentar el 15/07/2021.

L'objectiu general del PECA és contribuir a la realització d'una anàlisi en profunditat de l'estat en què es troba el comerç de proximitat i l'Artesania de la Comunitat Valenciana, amb l'objecte de poder contribuir a la millora en competitivitat del comerç i l'artesania de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'implementació de les accions necessàries per enfortir aquest sector.

Al llarg de 2022 el Pla s'ha materialitzat en 84 accions distintes.

Assolida

Actuació 3

Ajudes al comerç

Ajudes dirigides als locals comercials.

En el període 2020–2023 l'esforç pressupostari per a incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat del comerç de proximitat ascendeix a 107 milions d'euros.

Assolida

Actuació 4

Avalem espais comercials

Programa d'ajudes per a la millora de les infraestructures comercials dels municipis, el mobiliari urbà, i la peatonalització d'entorns comercials urbans, entre altres.

Dotació 2021-2022: 16.750.000 €

Assolida

Actuació 5

Pla d'impuls a la digitalització del comerç 2018-2023

Aquest Pla es dirigeix a més de 50.000 comerçs que necessiten incrementar el seu grau de maduresa digital, per a poder aprofitar les oportunitats que ofereix la transformació digital i el comerç electrònic. En aquest moment existeix un gran potencial de creixement del comerç electrònic i la digitalització a l'abast de les pimes i el xicotet comerç i l'artesania. Amb la pandèmia de COVID-19 i el tancament de alguns comerços, com a mesures implementades per a la contenció de l'expansió del virus, es va multiplicar la compra realitzada per mitjans electrònics, per el que molts comerços han hagut d'adaptar-se a marxes forçades per a poder fer front a aquest nou repte i poder garantir la viabilitat i continuïtat de les empreses. Aquest Pla ve a reforçar-les.

Hem duplicat la dotació destinada a donar suport al Pla des dels primers anys d'aplicació fins a 2022 i 2023. L'esforç pressupostari total del període 2020–2023 ascendeix a 43.260.000 €.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Comerç, Artesania i Consum