Affichage de contenus web

Compromís 58 - Posada en marxa d'un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats

Posarem en marxa un Institut Valencià de la Recerca i Estudis Avançats per dur endavant noves fórmules que ens permeten competir en igualtat amb altres sistemes d'investigació, mitjançant la col·laboració amb les universitats valencianes, l'atracció de fons externs i la contractació indefinida del personal investigador que s'haja beneficiat del programa GENT, que aportarà un major retorn a la societat valenciana, i aprovarem l'estatut del personal investigador laboral.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Suport a persones investigadores amb talent

 • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Programa de Suport a Persones Investigadores amb Talent: Pla GenT

Des de 2018, amb aquestes subvencions es pretén atraure i retindre talent d'excel·lència internacional en les universitats públiques valencianes i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, mitjançant la contractació de personal investigador doctor.

Durant el primer semestre de 2020 es van renovar les bases reguladores del Pla GenT per a dotar-la de més flexibilitat i permetre que el personal investigador incorporat al sistema de ciència de la Comunitat Valenciana mitjançant un determinat nivell del pla GenT poguera anar accedint als nivells superiors. A més, es va a incorporar al pla als SEJI (subvencions a joves investigadors i investigadores d'excel·lència que treballen en una institució d'investigació de la Comunitat Valenciana).

Les últimes convocatòries del pla GenT ja han reflectit aquests canvis i l'augment de pressupost, que ha passat de 7.094.600 euros en 2020 a 14.752.550 euros en 2023.

 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2022/10810

Assolida

Actuació 2

Incentius a l'estabilització del personal investigador contractat en el Pla GenT

Aquests incentius tenen per objectiu mantindre el suport de la Generalitat a tot el talent que s'ha atret (o incorporat) al sistema, de manera que no perden recursos per la seua estabilització.

En la Llei de Pressupostos de 2023 s'ha consignat una línia d'Incentius a l'estabilització personal investigador del Pla Generació Talent (Pla GenT), per import de 650.000,00 euros

En tràmit

Actuació 3

Creació de la Institució Valenciana per a la Incorporació i Retenció de Personal Investigador d'Excel·lència Internacional al sistema valencià de I+D+i (ValEr)

ValEr és el salt qualitatiu de les polítiques de talent de la Generalitat, està pensat per a transferir el coneixement de frontera al teixit empresarial i actua vertebrant tot el sistema científic valencià. Respon a la labor de coordinació i lideratge de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, d'unificar el sistema investigador valencià, connectar-lo i injectar-li talent.

Aquesta institució està en el següent nivell d'excel·lència i pretén atraure personal científic distingit perquè puga investigar en les nostres universitats i centres, conformant equips i formant nou talent.

Es tracta d'un projecte complex que encara no està finalitzat, però ja s'han aconseguit diverses fites com són:

 • Modificació d'estatuts
 • Creació de la Direcció Científica i del Consell Científic Assessor
 • Elaboració de la convocatòria científica
 • Creació d'una plataforma per a la presentació de candidates i candidats i la seua posterior avaluació
 • Reglament intern de funcionament
 • Pla Estratègic (en procés)

https://www.valer-f.es/ca/

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació