Affichage de contenus web

Compromís 79 - Posada en marxa d'un Pla Integral d’Inserció dirigit a persones amb problemes de salut mental

Posarem en marxa un Pla Integral d'Inserció dirigit a persones amb problemes de salut mental, participat per l'àrea de Sanitat, Inclusió Social i LABORA.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Suport a la integració laboral de les persones amb diversitat funcional severa

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Programa d'Ocupació amb Ssport per a persones amb diversitat funcional severa

Les persones amb diversitat funcional severa, entre els que s'inclouen les persones amb problemes de salut mental, compten amb un programa específic per part de LABORA per a la seua integració laboral. L'objectiu es contribuir a visibilitzar a un col·lectiu al qual la societat ha de reconéixer per les seues capacitats i no per les seues limitacions.

Es tracta d'un conjunt d'accions d'orientació i acompanyament individualitzat en el lloc de treball, que tenen per objecte facilitar l'adaptació social i laboral d'aquestes persones.

930.000 euros destinats (2021–2022).

Assolida

Actuació 2

Programa de derivació de les persones amb problemes de salut mental des de les Unitats de Salut Mental fins als Centres d'Ocupació (Espais Labora)

Des de les USM es deriven persones amb problemes de salut mental als Espais Labora per a la seua atenció especialitzada dirigida a la seua inserció laboral. En primer lloc es fa una entrevista de diagnòstic i en base a ella es dissenya un l'itinerari individualitzat i personalitzat d'ocupació (IPE) per a després procedir a dur a terme les accions dissenyades en l'IPE. Segons les necessitats detectades en l'entrevista de diagnòstic i les capacitats de les persones usuàries s'estableix un pla de treball pormenoritzat.

Fins ara hi ha col·laboració entre 6 USM i fins a 15 Espais Labora.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA