Affichage de contenus web

Compromís 44 - Continuar l’eliminació del copagament a col·lectius més vulnerables

Continuarem treballant en l'eliminació del copagament a aquells col•lectius més vulnerables, ampliant la seua eliminació als col·lectius amb ingressos inferiors al SMI.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Subvencions directes a famílies monoparentals, menors d'edat, persones vulnerables amb discapacitat i pensionistes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut des de 2019 a 2022

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Concessió de subvencions directes a famílies monoparentals per a compensar despeses de protecció de la salut per a determinats col·lectius

Durant els exercicis pressupostaris de 2016 a 2022, el Consell ha desenvolupat una política de recuperació i ampliació de drets en matèria sanitària. Referent a la prestació farmacèutica, ha aprovat decrets que estableixen l'aprovació de bases per a la concessió de subvencions directes destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut. Les ajudes han permès garantir el tractament i restabliment de la salut a través de la prestació farmacèutica i ortoprotètica, eliminant els obstacles econòmics que el sistema d'aportació de les persones usuàries i les seues beneficiàries representa per a determinats col·lectius.

El grup de col·lectius beneficiats s'ha anat ampliant en aquests sis anys i des de la posada en marxa d'aquestes ajudes en 2016 fins a setembre de 2022 s'han destinat 354,56 milions d'euros.

Pressupost de 2019 a 2022:

Monoparentals; 31.000 €

Pensionistes; 148.000.000 €

Discapacitat; 30.000.000 €

Menors d'edat; 25.000.000 €

Aturades; 33.000.000 €

2019:

Monoparentals: text del Decret

Resta col·lectius: text del Decret

2020:

Monoparentals: text del Decret

Resta col·lectius: text del Decret

2021:

Monoparentals: text del Decret

Resta col·lectius: text del Decret

2022:

Monoparentals: text del Decret

Resta col·lectius: text del Decret

2023:

Monoparentals: text del Decret

Resta col·lectius: text del Decret

https://www.san.gva.es/web/dgfps/ciudadania/ayudas-copago

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris