Affichage de contenus web

Compromís 132 - Pròrroga de la moratòria de desnonaments sobre habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables

Reclamarem la pròrroga, més enllà del 2020, de la moratòria dels desnonaments sobre habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables continguda en la Llei 1/2013.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Sol·licitud formal de pròrroga de moratòria de les hipoteques al ministeri competent

  • rendicio.departamento: 03 Vicepresidència 2a i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Sol·licitud formal de pròrroga de moratòria de les hipoteques al ministeri competent

Es va  demanar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, la pròrroga de la moratòria de les hipoteques i seguiment de les successives ampliacions mitjançant la Unitat d'Assistència en cas de desnonament o situació d'emergència residencial.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=937777

Assolida

Òrgan responsable

Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica