Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Sistema d’Informació d’Atenció a la Ciutadania (SIAC)

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Implantació del nou Sistema d'Informació d'Atenció a la Ciutadania (SIAC)

SIAC és l'aplicació de la Generalitat en la què es manté actualitzada la informació sobre procediments, serveis, convocatòries d'ocupació pública, i la guia del personal i dels departaments.

Aquesta informació es difon a través dels diferents canals d'informació a la ciutadania com són el servei 012, les oficines Prop i la guia Prop. Per tant, SIAC és l'eina clau que assegura la transparència de la informació administrativa i el funcionament del model d'administració digital de la Generalitat

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern