Affichage de contenus web

Compromís 47 - Continuar treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats

Continuarem treballant per la recuperació dels serveis públics privatitzats una vegada finalitzada la concessió amb una política comuna que garantisca una millor prestació, més equitativa, eficient i de qualitat i que no supose un perjuí econòmic per a la Generalitat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reversió departaments de salut

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reversió Departament de Salut de Torrevieja

Aquesta Administració, dins del seu compromís en la defensa d'uns serveis públics fonamentals a l'altura del que demanda la societat valenciana va adoptar la decisió d'incorporar el departament de Torrevieja a la xarxa de gestió pública sanitària després de 15 anys, una vegada finalitzat el contracte de concessió, per a reforçar la sanitat pública.

Així, el 15 d'octubre de 2021 el Departament de Salut de Torrevieja va passar a la gestió pública.

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/14/pdf/2021_10319.pdf

Assolida

Actuació 2

Reversió Departament de Salut de Dénia

La Conselleria ha creat un grup de treball per a establir les bases de la recuperació per a la gestió directa del Departament de Salut de Dénia una vegada finalitze el termini de concessió, l'1 de febrer de 2024, amb el qual la sanitat a la Marina Alta tornarà a ser pública quan finalitze el contracte amb l'actual concessionària.

En tràmit

Òrgan responsable

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària