Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Renovació de la façana de la Ciutat Administrativa 9 de octubre (CA9O) per a augmentar l’eficiència energètica

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Instal·lació de plaques solars a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre

S'havia previst que durant el segon trimestre de 2022 es fera la convocatòria de la licitació, mitjançant procediment de diàleg competitiu. No obstant això, els estudis dels equips tècnics de Patrimoni van desaconsellar una substitució total de la façana per elements constructius nous per motiu del cost i manca de recuperació de la inversió. Alternativament es va aconsellar la instal·lació de plaques solars no sols a las façanes sud de les quatre torres del complexe sinó a tots els espais de la Ciutat Administrativa.

D'acord amb això s'ha proposat la reformulació de l'objectiu com a "Instal·lació de plaques solars a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre", amb el qual serà possible:

  • Millorar la gestió i manteniment de la Ciudad Administrativa 9 de octubre.
  • Reduir el consum energètic.
  • Introduir la captació de energies renovables en el complex.

Es preveu l'aprofitament de 9.335 m² de superfície d'instal·lació de plaques, una obtenció anual de 514.269,60 kWh d'energia i estalviar 238 Tm de CO anualment, la qual cosa equival a plantar 1.428 arbres en un any.

S'ha iniciat ja el procediment obert per a rebre els projectes d'instal·lació de les plaques fotovoltaiques, mantenint tots el beneficis i procediments de la proposta original, excepte el procés de diàleg competitiu que deixa de tindre sentit en optar directament per la substitució de la façana de vidre per plaques solars.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General del Sector Públic i Patrimoni