Affichage de contenus web

Compromís 111 - Pacte per la Justícia Valenciana

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. Millorarem el servei públic de Justícia amb especial atenció a les infraestructures amb el Pla d'Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de l'administració de justícia implantant l'expedient electrònic i millorant la relació amb l'usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions laborals d'horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reforç de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reforç de la plantilla de professionals de la Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat

Dins d'aquest eix, ens comprometerem a augmentar el personal especialitzat en la Xarxa d'oficines d'assistència a les víctimes del delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.

Així, la Xarxa ha passat de disposar de 75 professionals en 2018 a un total de 172 professionals en 2022, que junt el personal de serveis centrals suposa 183 persones.

Als 183 llocs caldrà sumar altres 21, la creació dels quals s'ha sol·licitat per a 2023. Resultarà un total de 204 professionals en 2023.

Pressupost 2023 plantilla Xarxa OAVD (amb oficines de denúncies): 9,34 M€ cost Xarxa OAVD

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia