Affichage de contenus web

Compromís 95 - Completar la reforma de les oficines comarcals per a millorar el servei públic al sector agrari

Es completarà la reforma de les OCAPAs, oficines comarcals per a millorar el servei públic al sector agrari i l'accés a les noves tecnologies.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reestructuració de les plantilles de les oficines comarcals agràries per adaptar-les a la demanda de serveis agraris de cada comarca

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reforçament de les plantilles

 

En la darrera publicació de la Relació de Llocs de Treball, de 29 de desembre de 2022 es destaca:

La creació 35 llocs nous de caràcter tècnic i administratiu a les oficines amb dèficit de personal i a més 7 llocs de millor classificació en oficines comarcals ubicades en zones amb risc de despoblament.

 

Reubicació de 6 llocs de caràcter tècnic que han permès ajustar les plantilles al volum de treball de les oficines comarcals.

 

Assolida

Actuació 2

Implementar eines informàtiques de gestió d'ajuts agraris

 

Aquesta actuació permetrà la simplificació i millora de l'eficiència administrativa, mitjançant la creació d'un sistema integrat de dades de les explotacions agràries, que permeta la interoperabilitat de totes les aplicacions de gestió.

 

Aprovació de l'Estudi de viabilitat del projecte DATOR (eina ERP) el 22 de desembre de 2021.

Execució del projecte DATOR.

En tràmit

Actuació 3

Nou enfocament de la gestió a les oficines comarcals

 

Nou enfocament de la gestió que es desenvolupa a les oficines comarcals, diversificant les àrees d'actuació mitjançant l'especialització d'equips de personal que milloren les prestacions de servei a la ciutadania.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Desenvolupament Rural