Affichage de contenus web

Compromís 127 - Inversions i infraestructures justes, equilibrades al pes poblacional, dels Pressupostos Generals de l'Estat

Inversions justes i infraestructures: donar compliment en els projectes dels Pressupostos Generals de l'Estat a la clàusula d'inversions territorialitzades introduïda a l'Estatut d'Autonomia, que fixa com a mínim d'inversions el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. Posada en marxa de la comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local per participar en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana on es durà una agenda valenciana d'inversions consensuada per les forces del Consell.
 
Així mateix reclamarem:
 
 • Implementar gratuïtat total de l'AP-7 i l'adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 • La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als punts negres o trams amb major sinistralitat.
 • Un avanç decidit en l'adequació del Corredor Mediterrani.
 • Aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost General de l'Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de l'Estat.
 • Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica, acompanyat d'un pla d'inversions de l'Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material, així com del finançament necessari per a la seua gestió.
 • Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes.
 • Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació dels municipis en els tributs de l'Estat.
 • Actualització dels estudis i aplicació efectiva d'un Pla de Manteniment integral del litoral valencià.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reclamar la millora de la prestació del servei de rodalies a la Comunitat Valenciana

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  En tràmit

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Contactes amb l'Estat de cara a la transferència de les rodalies a la Generalitat

En el marc del Pla de Rodalies de l'Estat per a la Comunitat Valenciana 2017-2025 es va constituir en desembre de 2018 la Comissió de Seguiment del Pla.

En la reunió de la Comissió de seguiment que es va fer el 14/02/2020 es va assenyalar que la prioritat era normalitzar el servei de rodalies (més mitjans personals, materials, etc.).

En el Debat de Política General de 2021, el President va anunciar que la Generalitat anava a sol·licitar formalment la transferència del servei de Rodalies amb la garantia dels recursos humans, materials i financers.

En tràmit

Actuació 2

Pla Sentinella Rodalies

En gener de 2022 el Ministeri va anunciar la posada en marxa del Pla Sentinella Rodalies per a millorar les prestacions del servei a la Comunitat Valenciana.

El Pla recull reunions periòdiques entre el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif, Renfe i la Conselleria per a donar compte de les mesures que han anat posant-se en marxa, tant des del punt de vista de recuperació dels serveis (retallats com a conseqüència de la pandèmia), augment de personal, millora de la puntualitat, etc.

Al final del primer semestre de 2022 es va recuperar el nombre de serveis que hi havia abans de la pandèmia. Així mateix, des que es va posar en marxa el pla ha millorat la puntualitat un 15%, de manera que en desembre de 2022 ha sigut del 93%.

 

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/sala_prensa/220112_plan_accion_cercanias_valencia.pdf

En tràmit

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible