Affichage de contenus web

Compromís 127 - Inversions i infraestructures justes, equilibrades al pes poblacional, dels Pressupostos Generals de l'Estat

Inversions justes i infraestructures: donar compliment en els projectes dels Pressupostos Generals de l'Estat a la clàusula d'inversions territorialitzades introduïda a l'Estatut d'Autonomia, que fixa com a mínim d'inversions el pes poblacional de la Comunitat Valenciana, i que contemple, a més, una inversió equilibrada al sí del nostre territori. Posada en marxa de la comissió integrada per l'administració estatal, autonòmica i local per participar en les decisions sobre la inversió de l'Estat a la Comunitat Valenciana on es durà una agenda valenciana d'inversions consensuada per les forces del Consell.
 
Així mateix reclamarem:
 
 • Implementar gratuïtat total de l'AP-7 i l'adequació urgent dels accessos a les diferents comarques.
 • La millora de la xarxa de carreteres de competència estatal, amb especial atenció als punts negres o trams amb major sinistralitat.
 • Un avanç decidit en l'adequació del Corredor Mediterrani.
 • Aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats per regular les aportacions del Pressupost General de l'Estat al transport metropolità, i en tot cas, dotació suficient i igualitària del transport públic de les àrees metropolitanes valencianes amb les de la resta de l'Estat.
 • Traspàs a la Generalitat de les competències del tren de rodalia i de tots els transports que operen amb xarxa autonòmica, acompanyat d'un pla d'inversions de l'Estat per a la millora, reparació i modernització de les línies i el material, així com del finançament necessari per a la seua gestió.
 • Actualització dels acords de les institucions culturals valencianes.
 • Reforma del model de finançament local per a fer-lo més just augmentant la participació dels municipis en els tributs de l'Estat.
 • Actualització dels estudis i aplicació efectiva d'un Pla de Manteniment integral del litoral valencià.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Reclamar una llei estatal de mobilitat i finançament del transport metropolità a la Comunitat Valenciana

 • rendicio.departamento: 10 Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Reclamació a l'Estat d'una llei de mobilitat i finançament del transport metropolità a la Comunitat Valenciana

En desembre de 2021 el govern central va aprovar l'Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030 per tal de transformar les polítiques de transport, logística i mobilitat. L'Estratègia inclou com a instruments una Llei de Mobilitat Sostenible i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

En desembre de 2022 el govern central va aprovar el projecte de Llei de Mobilitat Sostenible. Aquest projecte recull, entre altres aspectes, un títol IV sobre contribució de l'Estat al finançament de la mobilitat sostenible (arts. 56 i ss.). Es regula l'assignació de recursos del Fons Estatal de Contribució a la Mobilitat Sostenible, que inclou, entre altres, a les Autoritats de Transport Metropolità.

 

Anteproyecto ley Movilidad sostenible

En tràmit

Actuació 2

Reclamació a l'Estat d'una aportació en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'Autoritat del Transport Metropolità de València

Des de 2018 els Pressupostos Generals de l'Estat recullen una aportació per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València. Aquell exercici va ser de 10 M€. En els Pressupostos de 2021, 2022 i 2023 l'aportació ha sigut de 38 M€.

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible / Autoritat de Transport Metropolità de València