Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Promoció de la Comunitat Valenciana en les xarxes nacionals i internacionals per al govern obert

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Participació en el Fòrum de Govern Obert i en l'elaboració del IV Pla de Govern Obert d'Espanya (2020-2024)

S'ha participat en la co-creació del IV Pla de Govern Obert, que inclou compromisos de la Comunitat Valenciana. També s'ha participat del Fòrum del Govern Obert i dels seus grups de treball. A més s'ha celebrat cada any la Setmana del Govern Obert #OpenGovWeek, i s'ha participat en el Cicle Administració Oberta organitzat per l'Administració de l'Estat.

Assolida

Actuació 2

Adhesió a la Carta Internacional de les Dades Obertes i entrada en Open Data Charter

https://opendatacharter.net/

https://portaldadesobertes.gva.es/va/dades-obertes-en-la-generalitat-valenciana

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=930879

Assolida

Actuació 3

Entrada de la Comunitat Valenciana a l'Aliança per al Govern Obert (Open Government Partnership)

Es tracta d'una aliança mundial que inclou més de 150 governs (estatals, regionals i locals) i més de 3.000 organitzacions de la societat civil de tots els continents. Es un espai d'intercanvi d'experiències i aprenentatges per tal de millorar les necessitats en govern obert de forma més eficient i equitativa.

Un dels compromisos adquirits és la creació d'un cercador d'activitats d'influència dels grups d'interés. Aquest compromís ja s'ha complit i es troba en funcionament i accessible des de Gva Oberta.

https://gvaoberta.gva.es/va/alianca-govern-obert

https://www.opengovpartnership.org/es/members/valencian-community-spain/

https://comunica.gva.es/es/detalle?id=361212322&site=174859777

Assolida

Actuació 4

Creació del primer pla d'acció 2022-2023 de la Comunitat Valenciana per a l'Aliança per al Govern Obert (OGP)

Les línies de treball del pla d'acció giren al voltant de la transparència i dret a entendre, la Comunitat oberta i la Innovació i cultura del govern obert

https://gvaoberta.gva.es/documents/7843050/175796778/I+Plan+de+acci%C3%B3n+de+la+Comunitat+Valenciana+alianza+para+el+gobierno+abierto+cas.pdf/e8e45cf4-ca6f-4bcb-9b54-12060133b25b

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern, i Oficina de Control de Conflictes d'Interessos (OCCI)