Affichage de contenus web

Compromís 43 - Ampliació progressiva de les prestacions sanitàries a àmbits com l'atenció bucodental o podologia

Ampliarem progressivament les prestacions sanitàries a àmbits com ara l'atenció bucodental preventiva i reparadora, i la podologia començant per garantir el servei a la infància i altres col·lectius vulnerables. Promourem una alimentació saludable i establirem mesures que desincentiven el consum de begudes ensucrades destinant estos recursos a millorar l'atenció primària en la salut i obrir equipaments esportius del pla valencià de barris.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Promoció de l'alimentació saludable

  • rendicio.departamento: 07 Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Programa d'avaluació i foment de la qualitat nutricional de l'oferta alimentària en centres escolars

Al llarg dels últims cursos escolars s'ha dut a terme un programa específic (Programa d'avaluació i foment de la qualitat nutricional de l'oferta alimentària en centres escolars), per a conéixer, entre altres aspectes, el compliment de les recomanacions sobre l'oferta alimentària dels menús servits en els menjadors escolars independentment de la titularitat del centre.

Pla de Seguretat Alimentària

http://www.sp.san.gva.es/dgspportal/docs/plan_seguridad_alimentaria_cv_2022.pdf

Assolida

Actuació 2

Campanya Pla Bé

La campanya 'Pla Bé' s'afig a les accions que desenvolupa la Conselleria per a fomentar la dieta saludable i l'exercici físic i s'emmarca dins del Pla de salut de la Comunitat Valenciana, que va fixar entre els seus objectius la disminució de la prevalença del sobrepés en la població de 2 a 17 anys.

http://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/habitos-saludables-2018

Assolida

Actuació 3

Garantir i promoure una alimentació saludable i millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la protecció de la salut de les persones

S'ha aprovat un Decret del Consell, 84/2018, per a fomentar una alimentació saludable i sostenible, i impulsar la incorporació d'aliments de proximitat, de temporada i de producció ecològica, en els centres i establiments de caràcter educatiu, sanitari i de serveis socials de titularitat de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, s'ha regulat la instal·lació i funcionament de les màquines de venda d'aliments i begudes en aquests establiments i centres públics.

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=006177/2018&L=1&sig=006177%2F2018

Assolida

Actuació 4

Promoció de menús saludables en centres públics

Actualment el Consell está elaborant un projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris per garantir menús saludables en serveis de restauració col·lectiva de la Comunitat Valenciana.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Salut Pública i Addiccions