Affichage de contenus web

Compromís 36 - Desplegament de l’Estratègia Valenciana de Joventut, garantint el dret a la participació i incidència política

Desplegarem l'Estratègia Valenciana de Joventut, en el marc del nou consell rector de l'IVAJ, garantint el dret a la participació i incidència política així com la transversalitat de les polítiques integrals de joventut.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Promoció de l’associacionisme juvenil

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reforçar el moviment associatiu

Augmentar les ajudes al Consell Valencià de la Joventut, als consells locals de joventut i a les entitats juvenils.

En 2019 les ajudes al CVJ van ser de 341.000 €; als consells locals de joventut de 104.000 €; i a les entitats juvenils de 669.700 €.

En 2020 les ajudes al CVJ van ser de 341.000 €; als consells locals de joventut de 104.000 €; i a les entitats juvenils de 669.700 €.

En 2021 les ajudes al CVJ van ser de 391.000 €; als consells locals de joventut de 104.000 €; i a les entitats juvenils de 700.000 €.

En 2022 les ajudes al CVJ van ser de 468.000 €; als consells locals de joventut de 120.000 €; i a les entitats juvenils de 700.000 €.

En 2023 les ajudes al CVJ són de 468.000 €; als consells locals de joventut de 120.000 €; i a les entitats juvenils de 700.000 €.

https://ivaj.gva.es/va/ajudes/ajudes-associacions-juvenils

https://ivaj.gva.es/va/ajudes/ajudes-consells-locals-de-joventut

Assolida

Actuació 2

Realització de Fòrums Joves

Els fòrum joves són l'instrument de participació de la joventut a nivell local, i permeten a les persones joves transmetre les seues demandes i necessitats a les persones responsables de la presa de decisions.

En 2019 es va realitzar 1 fòrum jove, en 2020 es van realitzar 8 fòrums, en 2021 es van realitzar 26 i en 2022 es van realitzar 27 fòrums joves.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Institut Valencià de la Joventut