Affichage de contenus web

Compromís 25 - Reforçament i institucionalització de l’estructura i transversalitat de les polítiques feministes

Reforçar i institucionalitzar l'estructura i transversalitat de les polítiques feministes al si del Consell en el marc d'una nova llei d'igualtat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Projecte INN-SPIRADORAS

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Plataforma INN-SPIRADORAS

Plataforma d'experiències i iniciatives de dones innovadores al llarg del territori de la Comunitat Valenciana. En col·laboració amb la Xarxa d'Instituts Tecnològics – Redit.

 

Plataforma INN-SPIRADORAS

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Innovació