Affichage de contenus web

Compromís 111 - Pacte per la Justícia Valenciana

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. Millorarem el servei públic de Justícia amb especial atenció a les infraestructures amb el Pla d'Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de l'administració de justícia implantant l'expedient electrònic i millorant la relació amb l'usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions laborals d'horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Projecte de Justícia de Proximitat

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Justiprop

En línia amb el Pla Justícia 2030 del Ministeri de Justícia, l'accés a la justícia ha de fer especial èmfasi a facilitar les condicions d'accés als grups més vulnerables i assegurar la seua permanent adaptació a la realitat social. Amb aquest objectiu, s'ha implementat el projecte de Justícia Pròxima.

En els Serveis d'Orientació Jurídica de Proximitat (Justiprop) s'ofereix a la ciutadania informació sobre els serveis que presta l'administració, recursos públics, tràmits administratius en els registres civil, mercantil i de la propietat i consultes electròniques, així com l'assessorament i orientació jurídica prèvies al procés.

La seua implantació va començar en 2021, amb oficines en 22 municipis i està prevista l'obertura de 4 noves oficines al desembre de 2022 i 3 al gener de 2023 .

El finançament de les oficines JUSTIPROP en 2021 va ascendir a 39.856 €.

El finançament de les oficines JUSTIPROP en 2022 a data del quart bimestre de 2022 ascendeix a 341.440,26€

Projecte, oficines en la CV i protocol:

https://cjusticia.gva.es/es/web/reformas-democraticas-y-acceso-a-la-justicia/justiprop

Assolida

Actuació 2

Mediaprop

El servei de mediació de proximitat implica:

  1. Disposar d'un espai destinat a afavorir la solució de les controvèrsies
  2. Dur a terme activitats de difusió dels serveis de mediació prestats en l'espai MEDIAPROP, dirigides a la ciutadania, associacions de consumidors i usuaris, mestresses de casa, entitats mediadores, jutjats de pau, CERMI, etc.

La seua implantació va començar en 2021, amb oficines en 2 municipis. En 2022 s'han finançat oficines Mediaprop en 62 municipis.

El finançament de les oficines Mediaprop en 2021 va ascendir a 31.713,45€.

En l'exercici 2022 existeix una dotació pressupostària per al finançament d'aquest servei per import d'1.104.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 552% respecte del pressupost de l'exercici anterior (200.000 €).

https://cjusticia.gva.es/va/web/reformas-democraticas-y-acceso-a-la-justicia/que-es-mediaprop

Assolida

Actuació 3

Oficines de proximitat i equips itinerants

Es tracta d'acostar a les víctimes els serveis d'assistència integral, coordinada i especialitzada, que es presten en la Xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte de la Generalitat.

Enguany es posaran en funcionament 3 equips multidisciplinaris itinerants, un per cada província (formats, cadascun, per 3 professionals: psicòleg/a, lletrat/a i treballador/a social).

Aquests equips donaran suport a les OAVD.

S'han creat els 9 llocs de treball.

Inversió: Cost dels 9 professionals: 486.843,54€

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Reformes Democràtiques i accés a la Justícia