Affichage de contenus web

Compromís 126 - Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. Establiment d'un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Projecció de la Comunitat Valenciana en l’àmbit estatal

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Projecció de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit estatal i d'altres comunitats autònomes, especialment mitjançant la Delegació a Madrid

S'han posat en marxa una sèrie d'activitats presencials, treballant conjuntament amb la Casa de la Comunitat Valenciana a Madrid amb accions culturals, treballant també amb el Museo del Prado per a difondre els pintors i pintores valencians de la seua pinacoteca i amb el Museo Sorolla, per enllestir accions per al Centenari del pintor, que es commemora en 2023.

També amb la Fundación CONEXUS, on es reforcen els lligams amb el teixit empresarial valencià situat a Madrid i amb qui es desenvolupen conjuntament totes aquestes activitats culturals, socials i empresarials

Assolida

Actuació 2

Mes de la Comunitat Valenciana a Madrid

En els últims temps la Comunitat Valenciana ha sigut epicentre de notícies de gran rellevància per al nostre desenvolupament econòmic, industrial i social. Mostra d'això, el projecte de construcció de la Gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt, que ha suposat un avanç de dimensions històriques i transformadores per a la nostra comunitat. Una oportunitat de reindustrialització en el marc de la nova mobilitat sostenible i del canvi de model econòmic. A més, aquesta transformació coincideix amb la recuperació de l'activitat de la Ciutat de la Llum a Alacant.

Amb l'objectiu de posar en valor aquest nou impuls econòmic, de transformació de la Comunitat Valenciana, i reforçar els llaços d'unió amb la societat madrilenya, al costat d'un gran nombre d'organitzacions empresarials, socials, i la resta de les institucions valencianes, hem desenvolupat una sèrie d'activitats a la ciutat de Madrid en el que hem denominat "El Mes de la Comunitat Valenciana a Madrid", de juny a juliol 2022.

Entre altres accions, hi destaquen diverses trobades empresarials de diferents àmbits, activitats de promoció turística, musical i cultural, que han posat en valor les immenses possibilitats que la Comunitat Valenciana ofereix per a construir projectes per al desenvolupament econòmic i social.

Mes de la Comunitat Valenciana en Madrid

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional