Affichage de contenus web

Compromís 70 - Impuls de la creació d’ocupació

Impulsar la creació d'ocupació, especialment en els col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, avançarem cap a una millora de la qualificació de les persones desocupades, vinculant la formació tant reglada com la no reglada a les necessitats d'ocupació presents i futures.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys - AVALEM EXPERIÈNCIA i AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Programes destinats a la contractació de persones de més de 30 anys – AVALEM EXPERIÈNCIA i AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS

  • Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables. Subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades que pertanyen a col·lectius vulnerables (en situació o risc d'exclusió, desocupades de llarga duració, majors de 50 anys i persones amb diversitat funcional).

Dotació pressupostària 2020-2023:  153,22 M €

  • Programa de subvencions, destinades a la contractació de persones desocupades per corporacions locals. Programa per la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergències en l'àmbit forestal i Programa per la contractació de persones desocupades d' almenys 30 anys.

Dotació pressupostària 2020-2023: 269,8 M €

Resultats fins a 2021:

  • 24.127 persones han participat en programes formatius (96.408 dones i 70.251 homes)
  • 28.584 persones beneficiàries d'ajudes de foment de l'ocupació (88.008 són homes i 62.852 són dones).

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del III trimestre de 2022, la desocupació en les persones de 30 a 64 anys ha descendit un 18,1% i l'ocupació ha crescut un 5,9% des de la implantació del Pla Avalem Experiència.

Assolida

Òrgan responsable

LABORA