Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programa “Territoris Innovadors”

 • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Portal web Territoris Innovadors

El programa Territoris Innovadors té com a objectius dotar als municipis i els territoris de les capacitats i els recursos per a impulsar la innovació i la transformació digital, millorar la capacitació dels municipis per a la planificació estratègica de la innovació, impulsar projectes d'innovació i transformació digital dels municipis i millorar les competències en matèria d'innovació dels empleats públics.

Territoris Innovadors inclou 4 eixos d'actuació a través dels quals acompanyem als municipis en el camí de la innovació.

 1. Diagnòstic: Índex Smart City.
 2. Planificació: Missions d'Innovació.
 3. Formació i capacitació.
 4. Impuls de Projectes: ajudes en concurrència competitiva i laboratoris d'innovació.

 

S'ha creat un portal web dins de la web de la Conselleria com a punt de referència pels ajuntaments on està disponible tota la informació del programa i altres recursos d'interès per als ajuntaments en matèria d'innovació.

Portal web Territoris Innovadors

En tràmit

Actuació 2

Índex Smart City

 

Plataforma online d'auto diagnòstic per a municipis i ciutats a través de la qual pot identificar les àrees de treball d'una Smart City i conèixer el grau de desenvolupament en el seu municipi. És una eina senzilla i àgil basada en la definició i identificació d'indicadors sobre les àrees de desenvolupament de les Smart Cities: Energia, Medi Ambient, Infraestructures i Habitabilitat, Mobilitat, Govern i Innovació Social. L'Índex Smart City contribueix al desenvolupament innovador de les ciutats i municipis de la Comunitat Valenciana.

Realitzada en col·laboració amb AVAESEN dins del programa "Territoris Innovadors". Està disponible per als ajuntaments des de març de 2022 i actualment estan ja en la plataforma 90 municipis.

Pressupost: 100.000€ (2021–2022)

Portal Índex Smart City

Assolida

Actuació 3

Pla de formació en Innovació

 

S'ha portat a terme un pla de formació i capacitació per al personal de les administracions locals i altres actors rellevants en matèria d'innovació i transformació digital, compra pública innovadora i formació dels quadres directius en coneixement de tecnologies disruptives.

Realitzat en col·laboració amb la FVMP dins del programa "Territoris Innovadors".

Pressupost: 165.000€ (2021–2022)

Web Programa Innovació Municipal FVMP

Assolida

Actuació 4

Missions d'Innovació

 

Programa d'acompanyament per a orientar l'estratègia d'innovació a missions dels municipis de la Comunitat Valenciana seguint el model de Missions Europees d'Innovació. Fins ara, en el programa han participat 12 municipis de la Comunitat Valenciana. A més, s'ha desenvolupat un kit d'eines perquè qualsevol ciutat interessada puga definir la seua estratègia d'innovació orientada a Missions.

Realitzat en col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la promoció estratègica, el desenvolupament i la innovació urbana Las Naves dins del programa "Territoris Innovadors".

Pressupost: 200.000€ (2021–2022)

Web Programa Missions d'Innovació

Kit d'eines Missions d'Innovació

Assolida

Actuació 5

Ajudes per a projectes d'innovació

 

Subvencions en concurrència competitiva destinades a l'administració local de la Comunitat Valenciana per a impulsar projectes d'innovació, tant projectes pilot com projectes d'alt impacte, dins del programa "Territoris Innovadors". Línia iniciada en 2022, on s'han finançat 37 projectes.

 

Pressupost: 2.000.000€ (2022)

 

Convocatòria 2022

Assolida

Actuació 6

Laboratori d'Innovació Urbana CiLab d'Alacant

 

El laboratori ciutadà d'Alacant CiLab és un espai de col·laboració integrat per ciutadania i entitats socials, acadèmia i científics, món de l'empresa i administracions públiques per a co-dissenyar solucions innovadores a problemes socials i mediambientals de la ciutat d'Alacant amb criteris de co-creació, innovació i sostenibilitat.

Realitzat en col·laboració amb l'Agència Local de Desenvolupament de l'Ajuntament d'Alacant dins del programa "Territoris Innovadors".

Pressupost: 150.000€ (2022)

Web CiLab

Assolida

Actuació 7

TICRURALCV

 

Programa d'impuls de las Smart Villages, que inclou dues actuacions:

 • Diagnòstic de les necessitats dels territoris rurals que permeta la implantació d'un model d'innovació sostenible des del model de Smart Villages en col·laboració amb la Fundació El Olmo i les universitats públiques valencianes.
 • Plataforma de caracterització de smart villages: disseny d'una eina que, sintetitzant les informacions produïdes i integrant les dades disponibles dels municipis de la Comunitat Valenciana, ens permeta estratificar els diferents municipis per a contrastar hipòtesis i establir patrons sobre l'estat i evolució del medi rural i la seua relació amb els processos de digitalització i innovació sostenible. L'eina està actualment implementada i durant 2023 es pretén la seua millora.

Pressupost: 40.000€ (2022)

 

Portal TICRURALCV

Assolida

Actuació 8

Cultura de la innovació en l'alumnat universitari

 

Línia de convenis amb les cinc universitats públiques valencianes per al desenvolupament d'actuacions que impulsen l'esperit innovador en l'estudiantat universitari, a través de projectes col·laboratius i multidisciplinaris.

Pressupost: 525.000€ (2020–2022)

 

Actuacions de les universitats

Assolida

Actuació 9

Monitorització de la Innovació Responsable (RRI) i el retorn social de la innovació (SROI) dels Instituts Tecnològics

 

Estudis iniciats en 2021 en col·laboració amb REDIT. L'anàlisi de la RRI en centres tecnològics és una iniciativa pionera a Europa , juntament amb el retorn social de la inversió en innovació. Els resultats es van presentar l'1 de juny de 2022.

 

Anàlisis RRI i SROI

Assolida

Actuació 10

Monitorització de la Percepció Social de la Innovació

 

En col·laboració amb REDIT, s'ha mesurat i analitzat la percepció sobre la innovació que té la ciutadania de la Comunitat Valenciana i els principals col·lectius que composen l'ecosistema innovador. Els resultats s'han presentat el 22 de novembre de 2022.

 

Anàlisis Percepció Social de la Innovació

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Innovació