Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programa Districte Talent

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Licitació de Serveis Programa "Districte Talent"

 

Identificació de nous espais d'oportunitat per al talent. Coordinar i dinamitzar una xarxa d'agents on se'ls dote de formació. Orientar en projectes que donen accés a la gestió de fons destinats a la formació en les diferents administracions públiques, europees, espanyoles i de la pròpia Comunitat Valenciana incloent, a més, la realització de fórmules de finançament i iniciatives tendents a la promoció, publicitat i notorietat del Districte Talent per a aconseguir les metes del programa. Facilitar i impulsar la transferència de talent a través d'accions i activitats que faciliten la contractació, l'atracció de projectes i noves oportunitats a través d'una plataforma oberta de continguts que permeta la creació, activació i difusió de les activitats de Districte Talent.

 

En tràmit

Òrgan responsable

Societat de Projectes de Transformació Digital SAU