Affichage de contenus web

Compromís 98 - Foment de les cooperatives i l’economia social

Fomentarem les cooperatives i l'economia social per a impulsar un canvi en el model productiu basat en valors democràtics, participatius, igualitaris i sostenibles. Donarem un major impuls al Pla de Suport i Foment del Cooperativisme, i la seua extensió a altres sectors de l'economia social, l'economia col•laborativa i l'emprenedoria, així com la inclusió de mesures que garantisquen la seua preservació, amb plans de relleu generacional i assessorament per a la transmissió empresarial. Promourem les fórmules cooperatives per al emprenedurime i la recuperació, per part dels treballadors i treballadores, com una oportunitat per a les empreses en situació de fallida.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programa de suport a l'economia social

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Finançament de Projectes Estratègics d'Economia Social

  • Dotació pressupostària 2023: 1 milió €

Assolida

Actuació 2

Ajudes en concurrència competitiva per a entitats d'economia social

Mesures econòmiques per a foment, formació i difusió de l'economia social, creació d'empreses, assistències tècniques i ajudes financeres a aquestes empreses i integració de persones com a socis en aquestes.

  • Suport a l'economia social
  • Inversió en entitats d'economia social
  • Creació d'empreses en economia social

Dotació pressupostària 2020-2023: 19,7 milions €

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme