Affichage de contenus web

Compromís 66 - Democratització de l'accés a la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques

Democratitzarem el sistema d'accés a totes les categories professionals de la funció pública i la carrera judicial i fiscal amb un sistema de beques que premie la capacitat i que garantisca que la situació econòmica no siga un problema per a les persones aspirants.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programa de beques justícia

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Concessió directa d'ajudes per a la preparació d'oposicions a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de Justícia, mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa

En 2022 s'han convocat ajudes destinades a persones llicenciades o graduades fins a 30 anys d'edat, residents en la Comunitat Valenciana, que estiguen preparant o inicien la preparació d'alguna de les oposicions de l'administració de justícia previstes en la convocatòria, amb una dotació econòmica de 500€ mensuals.

La publicació de la convocatòria es va produir el 8 de juny de 2022 i la publicació de la resolució de concessió de de les ajudes el 25 de novembre.

Com a novetat per a 2023 s'incrementarà fins a 350 el nombre de persones que poden rebre l'ajuda i també s'augmenta la quantia que rebran fins els 700 €/mes

https://cjusticia.gva.es/es/web/justicia/ajudes-oposicions-justicia

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia