Affichage de contenus web

Compromís 28 - Impuls d'un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per a l’envelliment actiu

Impulsarem un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per l'envelliment actiu que contemple, junt als programes d'estades vacacionals i el termalisme, una programació cultural, esportiva i social que fomente l'envelliment actiu, saludable i inclusiu.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Programa CuideM

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Programa l'Alegria de conviure

L'objectiu del CuideM, que desenvolupa la nova política d'atenció integral, és dotar d'eines a les persones majors perquè puguen triar com i on desitgen desenvolupar el seu projecte vital en l'última etapa de les seues vides. Es fonamenta en cinc valors: la persona com a centre de l'atenció, l'amigabilitat de l'entorn, la responsabilitat de l'administració pública, la participació i l'apoderament de les persones majors, i la investigació i innovació.

El programa L'Alegria de Conviure: unifica les diferents tipologies d'equipaments d'atenció primària bàsica destinats a les persones majors com a Centres d'Envelliment Actiu (CEA); implantant programes específics d'atenció a persones amb malalties neurodegeneratives en els centres diürns de persones majors, que s'han estés a l'àmbit rural mitjançant la creació dels punts d'atenció municipal (Queda't a Prop).

També s'han creat noves places de centre de dia (recollides en el Pla Convivint), per afavorir la permanència de les persones majors en el seu entorn, fins que no tinguen més remei que viure en residències, i implementant el model d'atenció integral centrat en la persona en l'àmbit residencial, és a dir, en les Residències de Persones Majors Dependents (RPMD).

Este programa forma part del programa CuideM.

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=969296

Assolida

Actuació 2

Programa Millor a Casa

El programa Millor a Casa: amb un nou Programa d'atenció a domicili (PAD), en coordinació amb el Programa d'atenció a domicili municipal, amb dues modalitats: la relacionada amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar (els antics programes "Major a casa i "Menjar a casa") i la relacionada amb l'atenció personal de la realització de les activitats de la vida diària. A més, es redefineix la teleassistència com a un Programa de Teleassistència Avançada, amb una mirada integral i de lluita contra la soledat no desitjada.

A partir de l'1 de juliol de 2022 els ajuntaments han de prestar els programes Major a casa i Menjar a casa, i es finança per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a través del contracte programa.

https://inclusio.gva.es/va/web/planificacion-y-organizacion/contracte-programa

https://inclusio.gva.es/va/web/mayores/atencion-domiciliaria179

Aquest programa forma part del programa CuideM.

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=969296

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Persones Majors